Print header

Vztrajni zagovorniki pravic migrantskih delavcev

14.07.2011

Življenjska situacija mnogih migrantskih delavcev je težka, pri njenem reševanju pa naletijo na oviro za oviro. Vsem delavcem je skupno, da potrebujejo pomoč.  Pri tem jim lahko, včasih odločilno, pomagajo prav zagovorniki pravic migrantskih delavcev, ki kot prostovoljci delujejo v okviru projekta ''Integracijski paket za brezposelne migrante, begunce in prosilce za azil'', ki ga izvajata Slovenska filantropija in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Naj ilustriramo na primeru delavca, ki je bil pred kratkim operiran.  Med staležem bolniške je podjetje, pri katerem je bil zaposlen, šlo v stečaj in je ostal brez službe. Odvisen je od zdravniške pomoči in od zdravil, ki jih mora redno jemati. Prijavljen je na Zavodu za zaposlovanje, vendar je njegova pravica do denarnega nadomestila in pravica do osnovnega zdravstvenega zavarovanja v mirovanju, dokler ne bo ratificiran sporazum o socialnih pravicah med Slovenijo in BIH. Ker je zaradi izgube službe izgubil osnovno zdravstveno zavarovanje, je prekinjeno tudi njegov zdravljenje v rehabilitacijskem centru. Nima prejemkov. Pripada mu odpravnina zaradi izgube službe iz poslovnih razlogov, ki pa je še ni prejel. Pravzaprav je morda ne bo, saj je podjetje v stečajnem postopku. Zanj je nujno, da podaljša dovoljenje za začasno prebivanje v RS.

Delavca srečamo ob obisku delavskega doma v procesu zagovorništva. Pove nam za svoje težave.  

V njegov primer se vključi zagovornica pravic migrantskih delavcev, ki preveri, kako je treba oddati prošnjo za podaljšanje začasnega prebivanja iz drugih upravičenih razlogov (zdravstvenih).

Napoti ga na Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ker potrebuje zdravila in kontrolne preglede pri specialistih.

Organizira spremstvo za delavca na Upravno enoto, saj gre sam le težko.

Delavca spremi na INFO točko Zavoda za zaposlovanje, da pridobi točne informacije glede pravic iz naslova dela.

Delavcu pomaga napisati prošnjo Oddelku za tujce za urgentno reševanje vloge za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje.

V pomoč se vključi Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Zdravnik napiše prošnjo Uradu za tujce za podaljšanje in urgentno reševanje vloge za podaljšanje dovoljenja ter prošnjo na Zavod za zdravstveno zavarovanje, da se delavcu vrne bolniški stalež. Ambulanta podpre delavca v postopku ocenjevanja stopnje invalidnosti, ki ga izvaja invalidska komisija.

Zagovornica se dogovori z Restavracijo dela, da po zelo ugodni ceni pošilja obroke bolnemu delavcu migrantu, saj sam ni v stanju, da bi si kuhal.

Delavcu pomaga, da dopolni dokazila, ki so potrebna za podaljšanje dovoljenja za bivanje.

Pospremi delavca na matično banko, da dobi bančni izpis o razpoložljivih sredstvih.

Skupaj z delavcem obišče zdravnika, ki ga je operiral, da napiše še eno potrdilo o zdravstvenem stanju pacienta in razlogih, zakaj pacient mora nadaljevati zdravljenje v Sloveniji.

Iz zapisanega je razvidno, da lahko posameznik odločilno pomaga sočloveku v stiski. Zagovorniki pravic migrantskih delavcev so danes pogosto tiste ključne osebe, ki posameznika ne pošiljajo od urada do urada z namenom, da se znebijo odgovornosti, temveč jim prisluhnejo in so sami tisti, ki se z njimi podajo v preprijemanje kljuk in odločno iskanje pravice.

Če se želite tudi sami priključiti zagovornikom pravic migrantskih delavcev, ki delujejo v okviru Slovenske filantropije, kontaktirajte Sonjo šarac (01 430 12 88, 051 669 714, sonja.sarac@filantropija.org).

 

     

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, in sicer v okviru razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« ter prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013. 

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se