Print header

Pred zaključkom Evropskega leta prostovoljstva 2011

29.11.2011

Na novinarski konferenci so pred zaključku Evropskega leta prostovoljstva 2011 spregovorile ambasadorka prostovoljstva ga. Barbara Miklič Türk, direktorica Slovenske filantropije ga. Tereza Novak in vodja Službe za nevladne organizacije na Ministrstvu za javno upravo RS ga. Vanda Remškar Pirc.

Ga. Barbara Miklič Türk je uvodoma povedala, da je kot ambasadorka prostovoljstva spremljala vrsto prostovoljskih aktivnosti v okviru Leta prostovoljstva 2011. Kot je dejala, so bile te aktivnosti organizirane s strani raznih društev, predvsem s področja zdravstva in zdravega načina življenja, s področja paliative, pomoči ljudem s posebnimi potrebami, strokovnih društev in drugih.
»Vsi so prostovoljci in vsi so ljudje dobre volje,« je poudarila ga. Miklič Türk, ter dodala, da si je še posebej zapomnila letošnje srečanje in podelitev priznanj najbolj zaslužnim prostovoljcem na sprejemu, kjer je bilo približno 700 prostovoljcev iz cele Slovenije. »Prostovoljci so ljudje, ki jih osrečuje, če lahko pomagajo ljudem v stiski, ob tem pa je prostovoljstvo tudi priložnost za učenje za blaginjo in pomeni utrjevanje svoje samozavesti. Prostovoljci zapolnjujejo vrzel med državnimi ustanovami in aktivnostmi, ki so še posebej pomembne za ranljive skupine ljudi, na primer za starejše in otroke. S prostovoljskim delom povečujemo notranje bogastvo, obenem pa tudi kakovost življenja soljudi. Prostovoljstvo je priložnost za sočutje, tolerantnost, spoštljivost in sočutja do soljudi.,« je še povedala ga.Miklič Türk.

Ga. Tereza Novak, direktorica Slovenske filantropije je v imenu nevladnih organizacij izrazila zadovoljstvo zaradi sprejete zakonodaje na področju prostovoljstva, ki pomeni konkretizacijo naporov, da se področje prostovoljstva tudi sistemsko uredi. »To je velik korak naprej,« je dejala ga.Novak. Sistemska ureditev skupaj s številnimi aktivnostmi (mnoge so potekale v okviru projekta Karavana prostovoljstva) v Sloveniji dajejo pozitivne rezultate, saj je moč zabeležiti porast prostovoljskih aktivnosti.
»Prostovoljstvo postaja trend in biti prostovoljec je moderno,« je izpostavila ga. Novak ter dodala, da je bilo v letu 2011 v okviru Dneva za spremembe organiziranih okoli 150 dogodkov v 50 krajih po Sloveniji, pri čemer je bil velik poudarek na senzibilizaciji mladih za tovrstne aktivnosti.

Ga. Vanda Remškar Pirc, vodja Službe za nevladne organizacije na Ministrstvu za javno upravo RS je izpostavila aktivnosti obeh odborov in MJU. Z vidika MJU smo zelo zadovoljni, da je bil sprejet zakon in se zadeva sistemsko ureja. Analizo stanja bomo naredili v naslednjih dveh letih, vendar je temeljni kamen postavljen. Cilje Evropskega leta prostovoljstva je bil dosežen. »Prostovoljstvo ostaja pozitivno delovanje družbe oziroma posameznikov v družbi, ki to družbo delajo bolj po meri človeka,« je dejala ga. Remškar Pirc. Sam zakon predvideva tudi potrditev Strategije razvoja prostovoljstva, kar bo na dnevnem redu Vlade RS še v letošnjem letu, s čimer bo zagotovljeno tudi to, da »se Evropsko leto prostovoljstva s koncem leta 2011 ne bo zaključilo, temveč se bodo napori za promocijo prostovoljstva in promocijo prostovoljskih organizacij nadaljevali tudi v prihodnje«.

Zaključne besede je ga. Remškar Pirc namenila povabilu na dve osrednji prireditvi, ki bosta potekali v naslednjem tednu. Gre za slavnostno podelitev državnih nagrad in priznanj s področja prostovoljstva, ki bo potekala 5.12., s pričetkom ob 19. uri in prireditev ob zaključku Evropskega leta prostovoljstva 2011, ki bo 6.12. s pričetkom ob 10.45 (obe prireditvi bosta potekali v mariborski dvorani Union, v Narodnem domu).
Nagrade in priznanja bo podelil predsednik republike dr. Danilo Türk (podeljena bo ena nagrada in šest priznanj). Kot je poudarila ga. Remškar Pirc, bo to »prva tovrstna nagrada, za katero upamo, da bo postala v naslednjih letih vse bolj prepoznavna«. Zaključek Evropskega leta prostovoljstva 2011 pa bo prireditev-dogodek v dveh delih; z okroglo mizo v dopoldanskem delu, na tej bodo predstavljene dobre prakse, ki so se v teku letošnjega leta pojavile in so jih izvajale nevladne organizacije, drugi del dogodka pa bo posvečen akcijskemu načrtu za delo na področju prostovoljstva v prihodnje. »Zaključni dokument, ki ga želimo sprejeti ob koncu dogodka, bo dragocen napotek za prihodnje delo na področju prostovoljstva«, je zaključila ga. Remškar Pirc.

Video posnetek 

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se