Print header

Javni razpis za izbor »Prostovoljca/prostovoljke Občine Šentjur 2011«

24.01.2012

Datum objave razpisa: petek, 13. januar 2012
Rok: ponedeljek, 13. februar 2012 do 23:59

Občina Šentjur v sodelovanju z Razvojno agencijo Kozjansko (Mladinskim centrom Šentjur) objavlja javni razpis »Prostovoljec/prostovoljka Občine Šentjur 2011«.

1. Prostovoljec/ka Občine Šentjur 2011
Posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne ali zasebne institucije vabimo, da predlagajo posameznice in posameznike, ki so v letu 2011 z osebnim prizadevanjem in prostovoljnim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov občine Šentjur.

Prijavljeni prostovoljci se bodo potegovali za naslov v treh starostnih kategorijah, in sicer:

a)    do vključno 18. leta,                    
b)    od 19. do vključno 30. leta ter  
c)    od 31. leta tisti prostovoljci, ki delajo z otroki in mladino.

V vsaki kategoriji bo izbran po en posameznik, ki po mnenju komisije izstopa in si zasluži naziv »Prostovoljec/ka Občine Šentjur 2011«.

Pogoji za prijavo na javni razpis »Prostovoljec/prostovoljka 2011« so:

  • prostovoljci za svoje delo ne smejo biti plačani oz. zaposleni za izvajanje dejavnosti, za katere se jih prijavlja,
  • prostovoljci morajo biti seznanjeni s prijavo na razpis,
  • predlagatelj mora izpolniti prijavnico, ki jo najde na spletni strani Občine Šentjur www.sentjur.si ali www.mladi-sentjur.si, lahko pa jo prejme po navadni ali elektronski pošti na podlagi naročila na tel. štev. 031 606 842 ali na elektronskem naslovu mladi@ra-kozjansko.si.

O izbiri in podelitvi naslova »Prostovoljec/ka Občine Šentjur 2011« bo odločila komisija na podlagi pravočasno prispelih prijav. Komisija bo sestavljena iz predstavnikov Občine Šentjur ter organizacij in posameznikov, ki kot prostovoljci aktivno delujejo v občini. Odločitev komisije je dokončna.

Kot kriteriji odločanja za izbor »Prostovoljec/ka Občine Šentjur 2011« bodo komisiji služili prostovoljčeva osebnost, dosežki, odgovornosti, aktivnosti in rezultati dela, ki ga je opravljal brezplačno in prostovoljno. O teži vsake prijave se bo odločalo posebej.

Zaključna prireditev, na katero bodo vabljeni vsi prijavljeni prostovoljci ter njihovi prijavitelji, bo v soboto, 31. marca 2012, ob 18. uri v Kulturnem domu  Šentjur.  Na prireditvi, ki se izvaja v okviru projekta »Aktivendržavljan.si«, bodo razglašeni tudi rezultati natečaja »Mladi lokalni aktivisti 2011«.

Prijava na razpis mora biti poslana na naslov Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur do ponedeljka, 13. februarja 2012 (velja poštni žig s tem datumom). Na kuverti mora biti oznaka "Ne odpiraj – Javni razpis »Prostovoljec/ka Občine Šentjur 2011«.

mag. Marko Diaci,
župan

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se