Print header

Javni zavodi in prostovoljstvo

13.04.2012

V skladu z Zakonom o prostovoljstvu javni zavodi lahko izvajajo organizirano prostovoljstvo na podlagi posebnih prostovoljskih programov in na podlagi dogovora s prostovoljsko organizacijo. Javni zavodi, ki izvajajo prostovoljske programe, morajo tudi tako kot prostovoljske organizacije upoštevati vsa določila Zakona o prostovoljstvu.

Slovenska filantropija ugotavlja, da še veliko javnih zavodov, ki že vrsto let sodelujejo s prostovoljci, ni sklenilo dogovora s prostovoljsko organizacijo (nevladno organizacijo, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij pri AJPES). Omenjeni dogovor je pomemben, da se javni azvodi izognejo »neljubim« vprašanjem inšpekcijskih nadzorov, dogovor pa tudi prinaša možnost poročanja števila prostovoljcev in opravljenih prostovoljskih ur v javnih zavodih v skupno letno poročilo o prostovoljstvu, ki ga pripravi AJPES. Drugače se podatki izgubijo, kar pomeni, da slika opravljenih prostovoljskih ur ni celotna.

Dogovor med javnim zavodom in prostovoljsko organizacijo vsebuje dogovor o izvrševanju pravic in obveznosti do prostovoljcev in uporabnikov prostovoljskega dela in o načinu pridobivanja podatkov o opravljenem prostovoljskem delu ter rokih za njihovo posredovanje. Obrazec dogovora najdete na http://www.prostovoljstvo.org/e-dokumenti, kjer najdete tudi druge dokumente, ki vam bodo morebiti koristili pri organizaciji prostovoljstva.

Seznam prostovoljskih organizacij, s katerimi lahko sklenete dogovor, najdete na http://www.ajpes.si/doc/Registri/PRS/Vpis-ProstovOrg/Seznam_prostovoljskih_organizacij.pdf. Če na seznamu ne najdete nobene prostovoljske organizacije, s katero že oz. lahko sodelujete, lahko članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij ta dogovor sklenejo s Slovensko filantropijo.

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se