Print header

POSVET "ZAKAJ PROSTOVOLJNO?«

23.04.2010

21. april 2010 v CID Ptuj

Center interesnih dejavnosti Ptuj je pripravil v okviru Festivala prostovoljstva mladih posvet o prostovoljstvu. Udeležilo se ga je 36 mladih prostovoljcev, njihovih mentorjev in organizatorjev prostovoljnega dela Oš Olge Meglič, Oš Ljudski vrt, Gimnaziji Ptuj, Centru za socialno delo Ptuj, Karitas, Društvu Tara in CID Ptuj. Gost posveta je bil Primož Jamšek, koordinator Festivala prostovoljstva na Slovenski filantropiji.

Po predstavitvi uspešnega prostovoljskega projekta Društva Tara, ki je bil izveden na mednarodni mladinski izmenjavi na Ptuju leta 2009, so udeleženci posveta oblikovali stališča o prostovoljskem delu mladih.


K prostovoljnemu delu mlade spodbujajo:
- zadovoljstvo, da lahko nekomu pomagajo, naredijo nekaj dobrega, koristnega,
- dobro počutje, dobra volja in sprostitev ob prostovoljnem delu,
- spoznavanje novih ljudi - otrok, starejših, ljudi s posebnimi potrebami,
- možnost druženja – z vrstniki in drugimi,
- pogovarjanje,
- pridobivanje življenjskih izkušenj,
- priložnostno učenje -  drug od drugega in od prejemnikov uslug,
- neformalno učenje, spoznavanje novih področij v življenju,
- koristna izraba prostega časa,
- bogatitev svoje osebnosti, osebnostna rast, izgradnja čustvene kulture,
- razvijanje pozitivne energije,
- nabiranje izkušenj za bodoči poklic oziroma preverjanje, če je določen poklic sploh primeren za mladega človeka, ki se še izobražuje,
- možnost vplivanja na neurejena družbena vprašanja v nevladnih organizacijah

Pri prostovoljskem delu se mladi srečujejo z naslednjimi težavami in okoliščinami, ki ovirajo njihovo prostovoljno delo:
- pomanjkanje časa za prostovoljsko delo zaradi obveznosti v šoli,
- pomanjkanje prostega časa, če imaš veliko prostovoljskih obveznosti,
- pomanjkanje prostorov za prostovoljske organizacije,
- pomanjkanje denarja za delovanje prostovoljskih organizacij,
- nezanimanje delodajalcev za prostovoljce,
- prostovoljsko delo v družbi ni dovolj cenjeno,
- pri mnogih programih je za prostovoljce potrebna polnoletnost,
- ni prostovoljskih organizacij v manjših krajih,
- organizatorji in mentorji prostovoljstva imajo veliko drugega dela in jim je skrb za prostovoljce dodatna obveznost,
- ponujanje plačila za prostovoljsko delo s strani nekaterih uporabnikov jih spravlja v zadrego.

Kaj druge mlade odvrača od prostovoljskega dela?
- pomanjkanje volje za spoznavanje ljudi in pogovore z njimi,
- težave pri navezovanju stikov,
- nerazumevanje revščine in drugih oblik socialne izključenosti,
- nepripravljenost za pomoč soljudem,
- predsodki – do starejših, ljudi s posebnimi potrebami,
- strah pred novimi izkušnjami.

Možnosti in priložnosti na področju prostovoljstva:
- prostovoljstvo lahko postane način življenja,
- občutek zadovoljstva pri prostovoljskem delu prinaša prostovoljcem dodatno energijo – »baterije polni polnilnik, prostovoljce pa drugi ljudje!«,
- prostovoljstvo je šola za življenje,
- pri delu z ostarelimi in ljudmi z manj priložnostmi ter duševno prizadetimi se mladi naučijo bolj ceniti življenje in lastno zdravje,
- mlade bi zanimalo tudi prostovoljsko delo v tujini,
- premalo so izkoriščene možnosti prostovoljskega dela pri pripravi večjih dogodkov (šport, kultura, ekologija, zdravje …),
- pri prostovoljskih projektih se lahko mladi naučijo mnogih veščin od vodenja projektov, sodelovanja v timih do javnega nastopanja in administracije,
- prostovoljce potrebujejo društva proti mučenju živali,
- pri prostovoljskem delu nastajajo dobra prijateljstva med ljudmi, ki imajo enake vrednote in cilje,
- pojavila se je tudi možnost virtualnega prostovoljstva: splet ponuja možnost prostovoljskega sodelovanja pri strokovnem svetovanju (pomoč v stiski, zdravstveni nasveti, urejanje doma, vrta, vzgoja otrok itd.) – strokovnjaki v vlogi prostovoljcev lahko pomagajo preko spleta,
- pri odločitvi za prostovoljsko delo so zelo pomembna osebna povabila prijateljev.

Slovenski pregovor »kar seješ, to žanješ« dobro ponazarja usmeritev mladih prostovoljcev.

Nevenka Alja Gerl
CID Ptuj

 

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se