Print header

Vlada v noveli zakona o dohodnini tudi o davčni obravnavi dohodkov prostovoljcev

05.10.2012

Vlada RS je na 32. redni seji, 4. 10. 2012, sprejela novelo Zakona o dohodnini, ki glede davčne obravnave dohodkov prostovoljcev:

določa, da se dohodki prostovoljcev, ki so določeni z Zakonom o prostovoljstvu, davčno
obravnavajo kot kategorija drugi dohodki. S tem se želi doseči poenotena davčna obravnava prejemkov, ki izhajajo iz prostovoljnega sodelovanja posameznikov v
različnih nepridobitnih dejavnostih, za katero praviloma ne prejmejo plačila za
delo, temveč povračila stroškov. V veljavnem Zakonu o dohodnini so v teh
primerih, ki vključujejo tudi prostovoljsko delo, povračila stroškov prevoza,
nočitve in dnevnice pod določenimi pogoji in do določene višine oproščena
plačila dohodnine, in sicer med drugimi dohodki; 

pri določanju davčne osnove se – glede na to, da so bila z Zakonom o prostovoljstvu
določena še nekatera druga nadomestila stroškov, ki jih lahko prejemajo
prostovoljci od prostovoljske organizacije na podlagi opravljanja
prostovoljskega dela, s ciljem spodbujanja sistemsko reguliranega opravljanja
prostovoljskega dela, poleg že urejenih oproščenih povračil stroškov prevoza,
nočitev in dnevnice – določajo še nekatera nadomestila stroškov in nagrade, ki
se pod določenimi pogoji in do določene višine ne vštevajo v davčno osnovo
(nadomestilo za uporabo lastnih sredstev prostovoljca, nadomestilo za osebne
stroške prostovoljcu, ki je napoten na opravljanje organiziranega
prostovoljskega dela iz tujine v Slovenijo ali iz Slovenije v tujino na podlagi
evropskega ali mednarodnega programa ali na podlagi dogovora s prostovoljsko
organizacijo, nagrada, ki jo prostovoljska organizacija izplača prostovoljcu za
izjemne dosežke), ter plačilo prostovoljske organizacije za nezgodno
zavarovanje prostovoljca;      

določa oprostitev dohodnine od državnih nagrad in priznanj za izjemne dosežke na
področju prostovoljstva ter nagrad in priznanj za izjemne dosežke na področju
prostovoljstva, ki jih izplačujejo samoupravne lokalne skupnosti, kar je
primerljivo ureditvi davčne obravnave, ki velja za druge primerljive nagrade in
priznanja, ki jih podeljuje država ali samoupravna lokalna skupnost;

Sprejem teh določil pozdravljamo, saj bodo po sprejetju tega zakona v Državnem zboru RS prostovoljske organizacije lažje izplačevale stroške prostovoljcem, prostovoljcem pa povračilo stroškov ne bo prestavljalo davčne osnove.

 

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se