Print header

Objavili razpis k predlaganju kandidatov za nagrado na področju prostovoljstva za 2012

19.10.2012


Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je objavilo javni poziv prostovoljcem k predlaganju kandidatk in kandidatov za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je na svoji spletni strani http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/javna_uprava/nevladne_organizacije/javni_poziv_k_predlaganju_kandidatov_za_nagrado_oziroma_priznanja_na_podrocju_prostovoljstva_za_leto_2012/ danes (petek, 19.10.2012) objavilo javni poziv Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. Gre za javni poziv k predlaganju kandidatk in kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2012.

Na novinarski konferenci ob tej priložnosti je uvodoma spregovorila mag. Renata Zatler, direktorica Direktorata za upravne procese, ki je predstavila zakonodajno-sistemski okvir za delovanje nevladnih organizacij ter spregovorila o implementaciji v lanskem letu sprejetega Zakona o prostovoljstvu, ki je po desetletju prizadevanj uredil pravice in obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih organizacij ter opredelil ukrepe, ki jih država sprejme z namenom spodbujanja prostovoljstva. Povedala je še, da od leta 2009 naprej poteka kontinuirano financiranje projektov krepitve in promocije prostovoljstva iz državnega proračuna oziroma s strani ministrstva, ki je pristojno za to področje, torej iz postavk Ministrstva za pravosodje in javno upravo (MPJU) (2009 je bila financirana medijska kampanja za promocijo prostovoljstva, v 2010 spodbujanje prostovoljstva v javni upravi in korporativnega prostovoljstva, v 2011 in 2012 pa korporativno in e-prostovoljstvo). Mag. Zatler je omenila še dve novi pridobitvi za prostovoljstvo, ki sta zajeti v zakonodaji, ki je trenutno že v parlamentarnem postopku:
-oprostitev obdavčitve za povračila, ki jih prostovoljcu izplača prostovoljska organizacija ali za osebne stroške, ki mu nastanejo s prostovoljskim delom;
-0.3% olajšavo za donacije bodo odslej pravne osebe in samostojni podjetniki lahko uveljavili za donacije katerikoli prostovoljski organizaciji.

Delo nacionalnega odbora za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je predstavila ga. Vanda Remškar Pirc, ki je izrazila željo po čim večjemu številu predlogov s strani tako prostovoljskih organizacij, kakor tudi drugih predlagateljev za omenjene prostovoljske nagrade. Prostovoljske organizacije so se v lanskem letu povsem strinjale z izbiro nagrajencev, ki jo je opravil nacionalni odbor, je izpostavila ga. Remškar Pirc ter predstavila postopek izbire kandidatov. Kot je pojasnila, je javni poziv k posredovanju predlogov za letošnje nagrade objavljen na spletnih straneh našega ministrstva (MPJU). Predlagan je lahko posameznik, ko govorimo o nagradi za življenski prispevek na področju prostovoljstva, lahko pa so za nagrade predlagane tudi prostovoljske organizacije. Predlagatelje opredeljuje Zakon o prostovoljstvu; to so lahko fizične in pravne osebe. Rok za oddajo predlogov za podelitev nagrad je 30 dni in začne v primeru letošnjega poziva teči z jutrišnjim dnem (20.10.2012) in traja do 19.11. do 12. ure. Vloge sprejema glavna pisarna MPJU. Delo nacionalnega odbora je zasnovano tako, da odbor lahko sam izbere kandidate ali pa za pomoč za določena področja predlaga vladi oblikovanje strokovnih komisij, je še dodala ga. Remškar Pirc. Nagrade bodo letos podeljene v Ljubljani, predvidoma na mednarodni dan prostovoljstva, 5. decembra, podelil pa jih bo predsednik republike.

O pomenu nagrad, ki jih država podeljuje prostovoljcem, je spregovoril tudi predstavnik Slovenske filantropije g. Primož Jamšek, ki je izrazil zadovoljstvo nad tem, da se država prostovoljcem z nagradami zahvali za njihovo delo. »Prostovoljsko delo opravljajo prostovoljci različnih starosti v korist vseh nas, zato je ta nagrada simbolično priznanje prostovoljstvu, da je le-to pomembno in cenjeno.« Tudi sam je pozval vse prostovoljske organizacije k posredovanju predlogov, saj je, kot je dejal, za posameznega prostovoljca motivacija tudi to, da neka prostovoljska organizacija prav njega predlaga za nagrado in mu s tem izkaže priznanje za opravljeno delo.

Lansko leto je nagrado za življensko delo na področju prostovoljstva prejel g. Aleksander Doplihar, ki je povedal, da je bila nagrada zanj izjemna čast. Kot je poudaril, je bil morda razlog za to, da je prejel nagrado, njegovo delo na področju medicine, torej na področju, kjer je mnogo ljudi, ki nimajo možnosti, da bi svoje potrebe udejanjili na način, kot to določa Ustava. »Mnogo ljudi je ostalo na obrobju in ta množica se še povečuje,« je dejal g. Doplihar. »Bil sem izjemno presenečen, da sem dobil to veliko priznanje s strani države in sodelavcev in seveda predlagateljev, saj moje delo ni bilo nič drugačno, kot je delo mojih sodelavcev. Skupaj nas je 39 in smo praznovali 10 obletnico, vsi pa se skupaj trudimo, da bi izboljšali situacijo.« je dejal nagrajenec za življensko delo v letu 2011. Dodal je še, da bi država morala uvideti, da prostovoljstvo lahko pomaga ljudem v sedanjih stiskah. Statistični podatki namreč kažejo, da je delo prostovoljcev na vseh področjih obsežno in pomembno. »Zadovoljen sem, da sem s svojim delom pomagal drugim, pa tudi sebi, saj je prav to prostovoljstvo meni dalo tiho spodbudo v življenju. Vesel bom, če bomo s tradicijo podeljevanje teh nagrad nadaljevali,« je zaključil g. Doplihar.

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se