Print header

PREDLOG AKTIVNOSTI ZA EVROPSKO LETO PROSTOVOLJSTVA

29.04.2010

Slovenska filantropija je kot nosilka Slovenske mreže prostovoljskih organizacij Ministrstvu za javno upravo poslala prvo mnenje o nacionalnih aktivnostih Evropskega leta prostovoljstva 2011.

Vabimo vas k dopolnjevanju predlogov aktivnosti, vaših pogledov. Te lahko posredujete Primožu Jamšku na primoz.jamsek@filantropija.org ali na 01 433 40 24.PRVI PREDLOG NACIONALNIH AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA LETA PROSTOVOLJSKIH DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA IN STALIšČA NEVLADNIH ORGANIZACIJ

1. Evropsko leto je pomembna priložnost za prostovoljske organizacije, zato je pomembno, da se vršijo priprave pravočasno in resno. K vključitvi je poleg predstavnikov v nacionalnem usklajevalnem odboru potrebno pritegniti tudi občine oz. lokalne skupnosti.

2. Kot osnovno vodilo oblikovanja aktivnosti v EL  se upošteva načelo trajnosti (dogodki morajo slediti širšemu cilju kot pa cilju izvedbe aktivnosti). Ravno tako morajo biti dogodki namenjeni reševanju posameznih družbenih problemov. Promocija evropskega leta naj bo zastavljena kot vabilo k prostovoljskih aktivnostim, oziroma kot promocija skozi konkretne aktivnosti.

3. K sodelovanju intenzivno pritegnemo fakultete in druge visokošolske zavode, da spodbudijo svoje študente k izvedbi projektov, ki se prepletajo s samim študijem (npr. študentje Fakultete za šport izvajajo vadbo za starejše). Fakultete poskrbijo za mentorstvo, v kolikor bi bilo delo študentov opravljeno nadvse uspešno, se jim lahko to delno upošteva kot opravljanje študijskih obveznosti.

4. Za izvedbo promocije EL se ne oblikuje nova spletna stran, ki bi promovirala samo leto, vendar se promocija leta in aktivnosti vključi kot poseben zavihek, podstran na strani www.prostovoljstvo.org. Poleg finančne racionalizacije pridobimo tudi to, da si obiskovalci ogledajo druge pomembne aktivnosti na področju prostovoljstva, prostovoljske organizacije in tudi trenutne potrebe po vključitvi v delo. Posledično to tudi pomeni, da se evropskemu logotipu ob EL doda tudi besedilo www.prostovoljstvo.org.

5. Slovenska filantropija prestavi izvedbo 8. Kongresa prostovoljstva, ki bi sicer potekal v začetku leta 2012, tako da bo potekal ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, 5. decembru 2011. Kongres tako postane tudi nacionalna sklepna prireditev EL.

6. V letu 2010 se k sodelovanju povabi medije kot medijske partnerje. Prvi korak ob podpori nacionalnega usklajevalnega odbora storijo nevladne organizacije, da mediji dobijo občutek neprofitnosti.

7. V letošnjem letu bo prišlo do sprejema Zakona o prostovoljstvu (delovni naslov). Predlagamo, da se sprejeti zakon predstavi na regionalnih stičiščih in obrazloži njegova določila.

8. EL 2011 naj spodbuja vse nove oblike prostovoljstva, med njimi tudi korporativno prostovoljstvo, prostovoljstvo družin, medgeneracijsko prostovoljstvo … Zavzemamo stališče, da naj se nobena izmed novih oblik prostovoljstva ne postavlja v ospredje.

9. Za pridobitev podpore lokalnih skupnosti in županov, v letu 2010 izvedemo anketo med vsemi kandidati za župane, da se opredelijo do prostovoljstva in povedo, kako bodo v svojem mandatu zagotavljali razvoj prostovoljstva ter izvedbo EL 2011. Rezultate se lahko med letom uporablja kot medij pritiska.

10. Za nadaljnjo pripravo predlogov nacionalnih aktivnosti izvedemo anketo med nevladnimi organizacijami, še posebej se obrnemo na zveze društev. Ravno tako skupaj pripravimo pregled pomembnejših dogodkov na področju prostovoljstva v Sloveniji, ki se bodo odvijali v letu 2011.

Pripravili: Primož Jamšek, Slovenska filantropija in predstavniki NVO v nacionalenm usklajevalnem odboru EL

 

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se