Print header

Javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za plakete Državnega sveta RS za leto 2012

05.11.2012

Na pobudo Zveze društvenih organizacij Slovenije (ZDOS) in Državnega sveta Republike Slovenije bo predsednik Državnega sveta Republike Slovenije ob Dnevu prostovoljstva podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. Slavnostna podelitev bo v torek, 4. decembra 2012, ob 10.00 uri v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, v Ljubljani.

V letu 2012 bo podeljenih največ štirinajst plaket. Predlog za podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem in prostovoljkam lahko poda vsak državni svetnik oz. svetnica, interesna skupina Državnega sveta ali organizacija civilne družbe, katere člani in članice delujejo na področju prostovoljnega dela.

Zveze društev lahko predložijo le en predlog, ki naj bo usklajen v sklopu zveze. Tako morajo vsa društva oziroma zveze društev, ki so članice katerekoli zveze društev oziroma krovne organizacije, svoje predloge poslati tem organizacijam, ki nato na ZDOS predložijo en usklajen predlog.

Predloge bo zbrala ZDOS, o prejemnikih plaket pa bo odločil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, po posvetovanju s kolegijem Državnega sveta.

Predlogi naj vsebujejo imena kandidatov/kandidatk, za katere menite, da so v preteklosti največ prispevali k razvoju dejavnosti, ki jo organizacija pokriva, ter prostovoljstva v celoti.

Pri izboru bomo upoštevali naslednje kriterije:

• število let dejavnega prostovoljskega dela,
• pomen dela z vidika vzgoje, vpliva na okolico in razvoja dejavnosti ter napredka organizacije,
• pomen dela z vidika humanosti, medčloveških odnosov ter pripravljenosti nuditi pomoč pomoči potrebnim,
• pomen dela za razvoj civilne družbe v Sloveniji,
• pomen dela za širši razvoj Slovenije,

Plaketo je možno prejeti le enkrat.

Prosim vas, da obrazec s predlogom za obravnavo pošljete najkasneje do ponedeljka, 12. novembra 2012 (upošteva se datum poštnega žiga), na naslov Zveza društvenih organizacij Slovenije, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana, s pripisom DAN PROSTOVOLJSTVA in na info@zdos.si.

Upoštevali bomo le predloge, ki bodo pravočasno prispeli na predpisanem obrazcu, ki bo v celoti izpolnjen. Dodatnih prilog in obrazložitev ne bomo upoštevali.

O izbiri prejemnikov plaket bomo vse predlagatelje in nagrajence obvestili po elektronski pošti, navedeni v obrazcu, najkasneje v ponedeljek, 26. novembra 2012.

V pričakovanju vaših predlogov vas lepo pozdravljamo.

Predsednik ZDOS                                                                  Predsednik Državnega sveta RS
Janez Matoh, l. r.                                                                     mag. Blaž Kavčič l. r.

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se