Print header

Obeležitev 5. decembra v Kamniku

06.12.2012

Na današnji Mednarodni dan prostovoljstva se je župan Marjan Šarec udeležil prvega srečanja prostovoljcev - osnovnošolcev iz OŠ Stranje in mladih s posebnimi potrebami, ki se šolajo v CIRIUS Kamnik.

5. december prostovoljci po celem svetu poznajo pod imenom Mednarodni dan prostovoljstva. Namenjen je vsem tistim posameznikom, ki moč, ki jo nosijo v sebi, namenijo za druge in za pozitivne spremembe v skupnosti. Vsi ti prostovoljci in prostovoljke vsak dan na različnih področjih s svojim znanjem, energijo, veliko mero dobre volje in prizadevanjem prispevajo k reševanju problemov in stisk v skupnosti in si zato zaslužijo priznanje tudi s strani lokalnih skupnosti.

Da nam skrb za sočloveka ni tuja, vsakodnevno dokazujemo tudi v naši občini. Od gasilcev, reševalcev, posameznikov, raznih društev (Društvo upokojencev Kamnik, Rdeči križ Kamnik, Medobčinsko Društvo invalidov Kamnik, Župnijska Karitas Kamnik, Društvo upokojencev Motnik - Špitalič, Društvo Sožitje, Župnijska Karitas Nevlje, Župnijska Karitas Šmarca - Duplica, Župnijska Karitas Stranje, Društvo sladkornih bolnikov, Društvo Varius Kamnik), ki na tak ali drugačen način pomagajo sočloveku. Med njimi je tudi Zavod Oreli, katerega poslanstvo je sodelovati v motivaciji in zunanji spodbudi pri delovanju vseh generacij v smeri altruizma in povečevanja socialnega kapitala ter s tem tudi civilizacijskih kompetenc za bolj kvalitetno življenje v sodobni družbi.

Kot pravi direktorica Zavoda Oreli, Martina Ozimek, prostovoljne dejavnosti veliko prispevajo k socialnemu kapitalu, saj ustvarjajo socialne mreže in vezi. »Po rezultatih naših anket (izvedeni v aprilu in maju 2010 med starejšimi v občini Kamnik) lahko trdimo, da so starostniki glede na življenjsko zadovoljstvo razmeroma optimistični. Posamezniki navkljub vse večjim in številnejšim objektivnim življenjskim omejitvam ohranjajo svoje življenjsko zadovoljstvo še v pozno starost, in sicer s postopnim prilagajanjem, spreminjanjem meril za primerjavo sebe z drugimi, z zniževanjem želja in z drugimi strategijami upravljanja z življenjem (npr.: osebni konjički, motiviranost za povezovanje z drugimi ljudmi, z vključevanjem v skupine za samopomoč in opravljanje prostovoljnega dela). Preko dveh skupin za samopomoč in prostovoljno delo je bilo ugotovljeno, da mladim in ostarelim članstvo v skupini izboljša samopodobo, zveča samozavest in omogoča lažjo vključitev v družbo na participatorni in demokratični način, s tem pa tudi zviša socialni kapital družbe,« je še dodala Martina Ozimek.

Več

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se