Print header

Za pedagoške delavce

MENTORSTVO PROSTOVOLJCEM V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Z izobraževanjem želimo pedagoške delavce (vzgojitelje, učitelje v osnovnih in srednjih šolah, strokovne delavce v dijaških domovih in šolah s prilagojenim programom) usposobiti za kakovostno vodenje prostovoljstva otrok in mladih v vzgoji in izobraževanju. Prostovoljstvo bomo osvetlili kot način spodbujanja empatije, krepitve solidarnosti, kot pristop k razvijanju sodelovanja, pripadnosti in odgovornosti med otroki in mladimi.

Vabljeni vsi, ki si želite, da bi se vaši učenci šole spominjali po skupnem veselju zaradi uspehov, velikih skupnih podvigih, po tem, da nikogar niso pustili samega v stiski, da so bili pripravljeni pomagati drug drugemu, da drugačnost ni bila problem, ampak priložnost, da so učitelji poslušali in upoštevali njihove predloge za izboljšave, da drobna dejanja prijaznosti niso bila spregledana.

Izobraževanje zajema naslednje teme:

 • Definicija prostovoljstva in opredelitev njegove vloge v družbi.
 • Temeljne oblike prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju.
 • Priprava vrtca, šole ali dijaškega doma na vzpostavitev organiziranega prostovoljstva.
 • Motivacijski dejavniki in pristopi k spodbujanju prostovoljstva otrok in mladih.
 • Pomen prostovoljstva za pro-socialni razvoj otrok in mladostnikov.
 • Duševno zdravje otrok današnjega časa.
 • Prostovoljstvo kot orodje opolnomočenja otrok in mladostnikov.
 • Vloga, naloge in kompetence mentorja in koordinatorja prostovoljcev v vrtcu, na šoli in v dijaškem domu.
 • Pristopi za spodbujanje socialnega učenja.
 • Formalne podlage za vzpostavljanje prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju.
 • Prostovoljstvo kot priložnost za razvoj ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja.
 • Etični kodeks organiziranega prostovoljstva in njegova implementacija pri delu z otroki in mladimi.

Udeleženci prejmejo 1,5 točke.

KJE in KDAJ:

V Ljubljani, 15. 4. - 17. 4. 2021

OBSEG:

Celotno usposabljanje obsega 3 dni po 8 pedagoških ur na dan (skupaj 24 pedagoških ur).

IZVAJALKE:

dr. Anica Mikuš Kos, Jožica Gramc (Zavod za šolstvo), Tjaša Arko (Slovenska filantropija).

CENA:

18,39 € na udeleženca

PRIJAVE:

Prijavite se v sistemu Katis do 5. 4. 2021. Udeležba obvezna na vseh treh dneh izobraževanja.

KONTAKT:

Tjaša Arko, usposabljanja@filantropija.org, 031 786 028

 

USTVARJANJE DOBRIH ODNOSOV V ŠOLI IN REŠEVANJE KONFLIKTOV

Učenci in učitelji v šoli preživljajo veliko časa. Če učitelji ustvarjajo dobre odnose in znajo učencem pomagati pri reševanju konfliktov, je ta čas lahko zelo prijeten. Udeleženci usposabljanja, ki temelji na dognanjih transakcijske analize, asertivnosti in nenasilne komunikacije, bodo preko praktičnih vaj raziskovali, kako ustvarjati čim boljše odnose znotraj razreda, kolektiva in s starši.

Spoznali bodo, kako nezadovoljene potrebe v nas zbujajo neprijetne občutke, raziskovali vzorce, po katerih se največkrat odzivajo, in prepoznavali te vzorce v drugih. Poskušali bodo razumeti, kaj se skriva za razdiralnim vedenjem. Spoznali bodo različne tehnike za doseganje večje povezanosti in konstruktivnega reševanja konfliktov, ki v odnose prinese več medsebojnega razumevanja in sproščenosti.

Izobraževanje zajema naslednje teme:

 • Ustvarjanje varnega in spodbudnega prostora za učenje.
 • Vidiki dobre komunikacije (transakcijska analiza, asertivnost).
 • Razumevanje občutkov in potreb v komunikaciji po Marshallu Rosenbergu in primerni odzivi nanje.
 • Empatija in samoempatija.
 • Štirje koraki povezovalnega komuniciranja z vidika nenasilne komunikacije.
 • Komuniciranje neprijetnih zadev na povezovalen način.
 • Načini reševanja konfliktov v šolskem prostoru.
 • Uporabne metode za prenos vsebin povezovalne komunikacije v šolski prostor.

Udeleženci prejmejo 1,5 točke.

KJE in KDAJ:

V Ljubljani, 6. 5. - 8. 5. 2021

OBSEG:

Celotno usposabljanje obsega 3 dni po 8 pedagoških ur na dan (skupaj 24 pedagoških ur)

IZVAJALCI:

Tjaša Arko in Jaka Kovač (Slovenska filantropija).

CENA:

29,42 € na udeleženca

PRIJAVE:

Prijavite se v sistemu Katis do 20. 4. 2020. Udeležba je obvezna na vseh treh dneh izobraževanja.

KONTAKT:

Tjaša Arko, usposabljanja@filantropija.org, 031 786 028

 

VKLJUČEVANJE MIGRANTOV V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Izobraževanje je namenjeno krepitvi kompetenc strokovnih delavcev, ki delajo na področju izobraževanja odraslih, glede načinov vključevanja različnih skupin migrantov v izobraževanje odraslih.

Izobraževanje predstavlja nadaljnje uvajanje in krepitev načinov izobraževanja odraslih migrantov. Ti so sicer večinoma vključeni v program učenja slovenskega jezika, osebe z mednarodno zaščito pa tudi v programe nekaterih nevladnih organizacij. V zadnjih letih prihaja v Slovenijo vse več migrantov v ranljivi situaciji, ki je velikokrat posledica travmatiziranosti zaradi vojn in kršitve človekovih pravic. Med njimi je veliko tudi takšnih, katerih jezik in kultura se v veliki meri razlikujeta od slovanske. Zato je izjemnega pomena, da razvijamo znanja, povezana z učenjem slovenskega jezika, opismenjevanjem, razvijamo medkulturne kompetence, pa tudi poznavanje mreže ustanov in organizacij.

Izobraževanje zajema naslednje teme:

 • Begunci in migranti kot skupina brez zaščite človekovih pravic (vzroki za migracije, značilnosti različnih skupin migrantov, vzroki za njihovo ranljivost).
 • Duševno zdravje v kontekstu vojn in migracij.
 • Mreža ustanov, organizacij in programov za podporo migrantom ter možnosti prostovoljske podpore.
 • Kultura, izkušnja medkulturnosti in kulturni šok, model medkulturne senzibilizacije, pomen medkulturnih kompetenc, predavanje in delavnica.
 • Slovenščina za preživetje in opismenjevanje.

Vsebine bomo obravnavali preko kakovostnih predavanj in metod izkustvenega učenja ter tako uspešno povezali teorijo s prakso.

Udeleženci prejmejo 1 točko.

KJE in KDAJ:

Delavnica se bo izvedla 16. 3. in 17. 3. 2021 v Ljubljani.

OBSEG:

Celotno usposabljanje obsega 16 pedagoških ur.

IZVAJALCI:

dr. Anica Mikuš Kos, Franci Zlatar, Primož Jamšek, Anja Butala (Slovenska filantropija)

CENA:

7,84 € na udeleženca

PRIJAVE:

Prijavite se v sistemu Katis do 5. 3. 2021. Primerna je za skupino do 30 udeležencev. Udeležba je obvezna na obeh dneh usposabljanj.

KONTAKT:

Franci Zlatar, 01 430 12 88, 051 351 340, franci.zlatar@filantropija.org

INFORMACIJE IN SVETOVANJE, kako vzpostaviti in razvijati prostovoljstvo v vzgoji in izobraževanjuMateja Slapnik, 01 430 12 88, mateja.slapnik@filantropija.org.

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se

Slovenska filantropija FIHO
mddsz MJU
Euskladi.si Creatim Ržišnik Perc
Dostavljalec
Copyright © 2021 Slovenska filantropija, vse pravice pridržane | Politika varovanja zasebnosti | PiškotkiProdukcija: Creatim