Print header

Etična komisija

Etična komisija organiziranega prostovoljstva je sestavljena iz 5 do 11 predstavnic/predstavnikov različnih organizacij in jo imenuje Slovenski kongres prostovoljstva.  10. Slovenski kongres prostovoljstva je sprejel spremembo trajanja mandata, ki se je iz dveh podaljšala na štiri leta. Spremembo mandata je predlagala prejšnja Etična komisija. 

Na Etično komisijo se lahko obrne prostovoljska organizacija oziroma organizator prostovoljstva, ki želi pridobiti mnenje ali oceno o vprašanjih in dilemah povezanih z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva ali delovanjem prostovoljstva v organizaciji.

Na Etično komisijo se lahko obrne tudi vsaka posameznica/posameznik, če ni zadovoljna/zadovoljen s presojo ali ravnanjem prostovoljske organizacije, v kateri ali za katero opravlja prostovoljsko delo.

Etična komisija sprejema ocene, stališča, mnenja in predloge na osnovi konsenza. O svojih ocenah in odločitvah obvesti pobudnico/pobudnika postopka. Oblikuje pa tudi splošna priporočila o obravnavani pobudi.

Pobude in predlogi članic prostovoljske mreže etični komisiji:
Pobude in predloge lahko naslovite na elektronski naslov Etične komisije eticna.komisija@filantropija.org ali pišete na Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, s pripisom za Etično komisijo. 

Etično komisijo v mandatu od decembra 2015 do decembra 2019 sestavljajo:

Janez Matoh, predsednik etične komisije
Tjaša Arko
Branka Bukovec
Žan Knafelc
Ivan Kramberger
Tanja Povšič
Nataša Usar

Tehnična pomoč: tehnično pomoč Etični komisiji zagotavlja Slovenska filantropija
Kontaktna oseba: Tina Velišček, tehnična sekretarka Etične komisije, eticna.komisija@filantropija.org

Dokumenti, pomembni za delovanje etične komisije:
Poslovnik etične komisije organiziranega prostovoljstva,
Zakon o prostovoljstvu,
Etični kodeks organiziranega prostovoljstva,
Pravilnik o izvajanju Zakona o prostovoljstvu.

Priporočila:
Priporočila glede spornih dogovorov o prostovoljnem delu.  
Sprejeto v Ljubljani 10. junija 2016

Mnenje Etične komisije v zvezi z neodzivnostjo društva, na katerega je posameznik posredoval prošnjo za včlanitev v društvu ter predlog za aktivno vključitev v njihovo delo.
Sprejeto v Ljubljani, 23. februar 2012

Priporočila Etične komisije ob obravnavi pritožbe prostovoljcev o nekorektnem ravnanju odgovornih oseb v eni od slovenskih bolnišnic.
Sprejeto v Ljubljani, 12. septembra 2012

Poročila:
Poročilo 2013-2015
Poročilo 2011-2013

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se