Print header

Prostovoljstvo danes

Slovenija

Prostovoljstvo v Sloveniji ima dolgo tradicijo, je pomemben socialni korektiv družbe, prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih ter omogoča ljudem, da si skozi prostovoljsko delo pridobijo neprecenljive izkušnje. 

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2018

Analiza podatkov, ki so jih zagotovile prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, vpisane v vpisnik – v letu 2018 je oddalo poročilo o prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu 1.822 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, od tega je oddalo poročilo 1.660 prostovoljskih organizacij (1499 v letu 2017, 1307 v letu 2016, 1037 v letu 2015, 744 v letu 2014, 494 v letu 2013, 414 v letu 2012 in 225 v letu 2011) in 162 organizacij s prostovoljskim programom (151 v letu 2017 in 71 v letu 2016) – je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, 244.304 (291.214 v letu 2017, 307.262 v letu 2016, 96. 822 v letu 2015, 84.206 v letu 2014, 46.903 v letu 2013, 54.137 v letu 2012, 27.014 v letu 2011), opravili pa so 9.903.798 ur prostovoljskega dela (9.466.281 ur v letu 2017, 10.729.514 ur v letu 2016, 10.878.360 ur v letu 2015, 10.056.740 ur v letu 2014, 6.161.795 ur v letu 2013, 5.538.795 ur v letu 2012, 4.296.348 ur v letu 2011). V organizacijah s prostovoljskim programom je bilo v letu 2018 skupno število prostovoljcev 10.154, medtem ko je bilo v letu 2017 skupno število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom 3.626. Iz podatkov je razvidno, da je močno naraslo število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom (javnih zavodih). Navedeno je moč povezati z dejstvom, da so se v letu 2017 in 2018 organizacije s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 82/15) že lahko vpisale v vpisnik, prav tako so o opravljenem prostovoljskem delu samostojno poročale. V okviru prostovoljskih organizacij je bilo v letu 2018 opravljenih 9.707.716 ur prostovoljskega dela, medtem ko je bilo v organizacijah s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik, opravljenih 196.082 prostovoljskih ur (184.086 ur v letu 2017). Iz zbirnih podatkov je tako razvidno, da je tudi število opravljenih prostovoljskih ur v organizacijah s prostovoljskim programom naraslo. Iz analize podatkov za leto 2018 je razvidno, da je skupno število prostovoljcev, torej prostovoljcev v prostovoljskih organizacijah in organizacijah s prostovoljskim programom, upadlo, povečalo pa se je število opravljenih prostovoljskih ur.

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2016

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2015 

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2014

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2013  

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2012 

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2011 

Vabimo vas k branju Pravno-primerjalne analize, ki jo je sestavil Pravno-informacijski center – PIC.

Splošna deklaracija o prostovoljstvu


Tujina

Sistemska ureditev prostovoljstva v tujini je zelo različna. Nekatere države imajo sprejet zakon o prostovoljstvu, nekatere države urejajo prostovoljstvo s podzakonskimi akti in uredbami. Število predpisov še ne zagotavlja kvalitete organizacije prostovoljskega dela, saj na podporo prostovoljstvu pomembno vpliva priznavanje prostovoljstva kot pomembne družbene vrednote in aktivnosti, ki prispevajo tako posameznikom kot širši družbi.

Predstavljamo vam povzetke organiziranega prostovoljstva v nekaterih državah, več podatkov v angleškem jeziku najdete na spletni strani Evropskega prostovoljskega centra in IAVE - Mednarodnega združenja za prostovoljstvo.

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se