Print header

Tematska usposabljanja

Vabljeni, da na naša najbolj obiskana tematska usposabljanja usmerite svoje prostovoljce!

Na tematskih usposabljanjih dobijo prostovoljci dodatna znanja, na podlagi katerih so lahko še boljši. Na tematskih usposabljanjih se srečajo z drugimi prostovoljci, ki delajo na podobnih projektih, kar vodi v nova mreženja in sodelovanja ter posledično še boljše izvedbe vaših projektov. Namenjena so tistim prostovoljcem, ki iščejo dodatna znanja in refleksijo na svoje delo. Za mnoge prostovoljce pomeni udeležba na usposabljanju nagrado in še dodatno motivacijo za delo.

Več informacij: Andreja Hleb, usposabljanja@filantropija.org ali 01 430 12 88

Prijavo na tematsko usposabljanje lahko oddate preko pisne prijavnice ali kontaktnega obrazca.

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.


DELAVNICA SITOTISKA

Delavnica sitotiska je primerna za vse, ki bi se radi dobro spoznali z eno najstarejših tehnik nanašanja barv. Metodo lahko uporabite na mladinskih taborih in delavnicah in z udeleženci ustvarite unikatne izdelke kot so majice, torbe ali zastave.

Namen usposabljanja je udeležence pripraviti na samostojno izvedbo sitotiska s skupinami ali posamezniki.

Na delavnici bodo udeleženci:
- spoznali orodja za izvajanje sitotiska,
- preizkusili metodo sitotiska,
- spoznali kako metodo uporabiti pri delu s skupinami,
- spoznavali osnove delovanja kreativne delavnice.

Cena:
55 € za članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij (cena za ostale 80 €). Cena vključuje material za izvedbo.

Prijave: https://www.filantropija.org/prijave/prijava-na-tematsko-usposabljanje-za-prostovoljce/


METODE DELA Z OTROKI IZ RANLJIVIH SKUPIN

Usposabljanje je namenjeno prostovoljcem, ki organizirajo delavnice, tabore in ostale aktivnosti za otroke in se pri tem delu srečujejo tudi z otroki iz ranljivih skupin. Ko delajo z njimi se sprašujejo o tem katere metode uporabiti za vključevanje teh otrok v skupinske aktivnosti.

Skupaj bomo odkrivali:

 • skupinske metode s premislekom o vključenosti vsakega posameznika,
 • načine učinkovitega načrtovanja aktivnosti z vključevanjem primernih metod,
 • značilnosti in prednosti otrok v skupinah.

Cena: 37 € za članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij (cena za ostale 55 €).

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.


KREPITEV KOMPETENC  ZA INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKOM

Maribor, 25. april

Za prostovoljce, ki delajo individualno s posamezniki in se srečujejo z vprašanjem, kako jim čim bolje pomagati ter s postavljanjem zdravih meja v prostovoljskem delu.

Skupaj bomo odkrivali:

 • načine vzpostavljanja dobrega in sodelovalnega odnosa z uporabnikom,
 • metode iskanja virov moči pri posamezniku,
 • komunikacijske veščine in spretnosti,
 • postavljanje meja v prostovoljskem delu,
 • priložnosti za motiviranje posameznikov.

»Še posebej bi izpostavila tematiko postavljanja mej, kdaj jih postaviti in na kakšen način. Na usposabljanju sem spoznala veliko zanimivih vaj, ki sem jih prvič zasledila. Všeč mi je bilo, ker je vse potekalo preko izkustva.« Katja, študentka

Cena: Usposabljanje je brezplačno za organizacije članice mreže prostovoljskih organizacij (cena za ostale 55 €).

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.


VODENJE SKUPINE OTROK V OKVIRU TABOROV IN PRIPRAVA DELAVNIC

Usposabljanje je namenjeno prostovoljcem, ki izvajajo delavnice in vodijo skupine otrok v okviru različnih taborov (letovanja, mednarodne izmenjave).

Na usposabljanju se posvetimo naslednjim vsebinam:

 • spoznavanje osnov delovanja skupine,
 • kako se skupina razvija in kaj se dogaja z udeleženci v posamezni fazi,
 • vloge posameznikov v skupinah, še posebej vodje,
 • osnove načrtovanja in izvedbe delavnic v skladu s potrebami udeležencev,
 • različne metode, primerne za delavniški način dela.

Usposabljanje je za udeležence brezplačno in je sofinancirano s strani MDDSZ in fundacije FIHO. Število prostih mest je omejeno. Prednost bodo imeli aktivni prostovoljci iz organizacij, ki že izvajajo aktivnosti z otroki in mladostniki ali nameravajo izvajati aktivnosti v organizacijah s področja socialnega varstva ter prihajajo iz organizacij, ki so članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in bodo na usposabljanju prisotni ves čas.

Usposabljanje izvaja Tjaša Arko s Slovenske filantropija.

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove.


VODENJE SKUPIN IN SKUPINSKA DINAMIKA je naše najbolj popularno usposabljanje.

Namenjeno je prostovoljcem, ki vodijo skupine, izvajajo delavnice, tabore, treninge, letovanja, mednarodne izmenjave ali druge skupinske aktivnosti.

Na usposabljanju se posvetimo naslednjim vsebinam:

 • spoznavanje osnov delovanja skupine,
 • kako se skupina razvija in kaj se dogaja z udeleženci v posamezni fazi,
 • vloge posameznikov v skupinah, še posebej vodje,
 • spoznavanje metod spodbujanja konstruktivne skupinske dinamike in iskanje rešitev za težave, ki se pojavljajo pri delu s skupinami.

Cena: 37 € za članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij (cena za ostale 55 €).

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.


PRIPRAVA IN VODENJE DELAVNIC

Prostovoljstvo ne poteka vedno le s posameznikom, ampak tudi s skupinami ljudi, ki pridejo na aktivnost organizirano s strani organizacije. Namen usposabljanja je prostovoljca pripraviti na delavniški način dela, kjer skupaj s skupino ustvarjajo, se učijo ali družijo ob izbranih temah.

Na usposabljanju bodo udeleženci:

 • spoznali osnove načrtovanja in izvedbe delavnic v skladu s potrebami udeležencev,
 • odkrivali različne pristope k izvajanju delavnic,
 • spoznali in izkusili različne metode, primerne za delavniški način dela,
 • spoznavali osnove delovanja skupine.

Cena37 € za članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij (cena za ostale 55 €).

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.


PROSTOVOLJSTVO Z BEGUNCI - opolnomočenje preko prostovoljstva

Usposabljanje je namenjeno prostovoljcem, ki delajo z begunci in se srečujejo z vprašanjem kako jih čim bolje pripraviti na samostojno življenje ter kako postavljati zdrave meje pri tej vrsti prostovoljnega dela.

Šli bomo čez naslednje tematike:

 • situacija beguncev v Sloveniji,
 • načine vzpostavljanja dobrega in sodelovalnega odnosa z uporabnikom,
 • metode iskanja virov moči pri posamezniku,
 • komunikacijske veščine in spretnosti,
 • postavljanje meja v prostovoljskem delu,
 • priložnosti za motiviranje posameznikov.

Gre za enega izmed novejših usposabljanj.

Cena: 37 € za članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij (cena za ostale 55 €).

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.


SOCIALNE, USTVARJALNE IN GIBALNE METODE za boljše delo s skupinami

Za vse, ki iščete inovativne in ustvarjalne načine za vzpostavljanje stika in zaupanja, gradnjo skupine, odpiranja razprav na različne tematike in iskanje kreativnih rešitev.

Na usposabljanju bodo udeleženci:

 • spoznali  in preizkusili raznolike metode,
 • raziskovali katere metode uporabiti glede na zastavljene cilje in druge okoliščine,
 • iskali kako nam lahko različne ustvarjalne, gibalne in druge metode pomagajo pri vzpostavljanju stika s posameznikom in kasnejšem delu ter pri povezovanju in gradnji skupine,
 • spoznali uporabnost socialnih iger, energizerjev, metod za sproščanje in načine kako jih izvajati,
 • načrtovali izvedbo metod glede na principe izkustvenega učenja.

Ob tem pa bo veliko možnosti za izmenjavo izkušenj, iskanje odgovorov na vaša vprašanja in mreženje.

Cena: 37 € za članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij (cena za ostale 55 €).

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.


KOMUNIKACIJA - KLJUČ DO DOBREGA ODNOSA

Usposabljanje je namenjeno udeležencem, ki delajo z ljudmi in se zavedajo, da je komunikacija ključna za vzpostavljanje in gradnjo dobrega odnosa.

Skupaj bomo raziskovali odnose med ljudmi, na način, da bomo:

 • spoznali različne človekove potrebe in se zavedali strategij preko katerih jih ljudje poskušamo  zadovoljevati
 • spoznali in trenirali načine poslušanja in dobrega komuniciranja ob upoštevanju dognanj transakcijske analize in nenasilne komunikacije (NVC)
 • raziskovali svoje potrebe v odnosu  in se jih naučili nenasilno komunicirati.

Usposabljanja temeljijo na povezavi teoretičnih temeljev s prostovoljskimi izkušnjami in na iskanju rešitev za čim boljše delovanje prostovoljcev.  

Cena: 55 € za članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij (cena za ostale 80 €).

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.


USTVARJALNE METODE ZA DELO S SKUPINAMI

Za vse prostovoljce, ki bi želeli z ustvarjalnimi pristopi iskati načine za dobro komunikacijo ter opolnomočenje posameznikov ali skupin. Usposabljanje je še posebej primerno za vse tiste, ki ste organizatorji delavnic, taborov, izmenjav idr.

Skupaj bomo odkrivali:

 • ustvarjalne tehnike za delo s posamezniki,
 • primernost tehnik za specifične skupine ljudi s katerimi se srečujemo,
 • umetnost, kot alternativni vir za navezovanje stikov s posamezniki,
 • priložnosti za motiviranje posameznikov.

Cena: 37 € za članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij (cena za ostale 55 €).

Slovenska filantropija si pridržuje pravico, da usposabljanje v primeru premajhnega števila prijav odpove in da v primeru odpovedi s strani udeležencev do 2 dni pred izvedbo vseeno zaračuna polno ceno usposabljanja.


Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se