Print header

Za pedagoške delavce

USTVARJANJE DOBRIH ODNOSOV V ŠOLI IN KONSTRUKTIVNO REŠEVANJE KONFLIKTOV

Učenci in učitelji v šoli preživljajo veliko časa. Če učitelji ustvarjajo dobre odnose in znajo učencem pomagati pri reševanju konfliktov, je ta čas lahko zelo prijeten. Udeleženci usposabljanja, ki  temelji na dognanjih transakcijske analize, asertivnosti in nenasilne komunikacije, bodo preko praktičnih vaj raziskovali, kako ustvarjati čim boljše odnose znotraj razreda, kolektiva in s starši. Spoznali bodo, kako nezadovoljene potrebe v nas zbujajo neprijetne občutke, raziskovali vzorce, po katerih se največkrat odzivajo, in prepoznavali te vzorce v drugih. Poskušali bodo razumeti, kaj se skriva za razdiralnim vedenjem. Spoznali bodo različne tehnike za doseganje večje povezanosti in konstruktivnega reševanja konfliktov.

Udeleženci prejmejo 1,5 točke, prijava je možna preko kataloga Katis.

Teme usposabljanja:

 • Ustvarjanje varnega in spodbudnega prostora za učenje
 • Vidiki dobre komunikacije (transakcijska analiza, asertivnost)
 • Razumevanje občutkov in potreb v komunikaciji po Marshallu Rosenbergu in primerni odzivi nanje
 • Empatija in samoempatija
 • Štirje koraki povezovalnega komuniciranja z vidika nenasilne komunikacije
 • Komuniciranje neprijetnih zadev na povezovalen način
 • Načini reševanja konfliktov v šolskem prostoru
 • Uporabne metode za prenos vsebin povezovalne komunikacije v šolski prostor

KJE in KDAJ:

V Ljubljani, 13., 14. in 15. november 2019

OBSEG:

3 dni po 8 pedagoških ur na dan

IZVAJALCA:

Jaka Kovač in Tjaša Arko

CENA:

75 € na udeleženca

PRIJAVE:

Prijavite se v sistemu Katis do 25. 10. 2019

KONTAKT:

andreja.hleb@filantropija.org, 01 433 40 24


Usposabljanje bosta vodila Tjaša Arko in Jaka Kovač

Tjaša Arko je vodja programa prostovoljstvo na Slovenski filantropiji. Po izobrazbi je profesorica likovne vzgoje, ki že več kot 15 let vodi delavnice, usposabljanja in treninge s področja komunikacije, prostovoljstva in razvijanja osebnostnih kompetenc. Uživa v raziskovanju skupinske dinamike, ki se splete med udeleženci. Dodatno se je izobrazila s področja izobraževanja odraslih (Izobraževalni trener praktik) in se vseskozi izobražuje na področjih komunikacije. Verjame, da se da težke teme obdelati tudi na zabaven in zanimiv način.

Jaka Kovač je trener neformalnega izobraževanja in aktiven član Društva moderatorjev Slovenije in mednarodnega gibanja »Art of hosting conversations that matter«, s katerimi v slovenski prostor prinaša inovativne metode skupinskih procesov. Pri njegovem delu ga najbolj navdušuje raziskovanje kolektivne modrosti skupin ter odpiranje novih polj možnega. Redno se udeležuje izobraževanj nenasilne komunikacije (po Marshallu B. Rosenbergu), je v procesu certifikacije za mednarodnega trenerja.

PROSTOVOLJSTVO OTROK IN MLADIH ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SOLIDARNE DRUŽBE

Z usposabljanjem želimo pedagoške delavce usposobiti za kakovostno vodenje prostovoljstva otrok in mladih v vzgoji in izobraževanju. Prostovoljstvo bomo osvetlili kot način spodbujanja empatije, krepitve solidarnosti, kot pristop k razvijanju sodelovanja, pripadnosti in odgovornosti med otroki in mladimi. Vabljeni vsi, ki si želite, da bi se vaši učenci šole spominjali po skupnem veselju zaradi uspehov, velikih skupnih podvigih, po tem, da nikogar niso pustili samega v stiski, da so bili pripravljeni pomagati drug drugemu, da drugačnost ni bila problem, ampak priložnost, da so učitelji poslušali in upoštevali njihove predloge za izboljšave, da drobna dejanja prijaznosti niso bila spregledana.

Teme:

 • Definicija prostovoljstva in opredelitev njegove vloge v družbi
 • Pristopi za spodbujanje socialnega učenja
 • Formalne podlage za vzpostavljanje prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju
 • Priprava šole in dijaškega doma na vzpostavitev organiziranega prostovoljstva
 • Temeljne oblike prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju
 • Vloga, naloge in kompetence mentorja in koordinatorja prostovoljcev
 • Pomen prostovoljstva za pro-socialni razvoj otrok in mladostnikov
 • Motivacijski dejavniki in pristopi k spodbujanju prostovoljstva otrok in mladih
 • Prostovoljstvo kot priložnost za razvoj ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja
 • Etični kodeks organiziranega prostovoljstva in njegova implementacija pri delu z otroki in mladimi.

KJE in KDAJ:

V Ljubljani, v dveh delih. Prvi del 3 dni (9., 10. in 11. 1. 2020) in drugi del 2 dni

(31. 1. in 1. 2. 2020)

OBSEG:

Celotno usposabljanje obsega 5 dni po 8 pedagoških ur na dan

IZVAJALKE:

dr. Anica Mikuš Kos, Jožica Gramc (Zavod za šolstvo), Tjaša Arko (Slovenska filantropija).

CENA:

90 € na udeleženca

PRIJAVE:

Prijavite se v sistemu Katis do 10. 12. 2019

KONTAKT:

andreja.hleb@filantropija.org, 01 433 40 24

 

Dr. Anica Mikuš Kos, ustanoviteljica in predsednica Slovenske filantropije ter specialistka otroške psihiatrije, ima za sabo več kot 40 let izkušenj s šolskimi delavci v Sloveniji in tujini, med drugimi je za učitelje zasnovala  program, katerega jedro so znanja in veščine za nudenje učinkovite psihosocialne pomoči. V program je bilo doslej vključenih že okrog 5000 učiteljev na različnih kriznih območjih v svetu (Kosovo, Irak, Kavkaz). Je avtorica številnih knjig s področja duševnega zdravja ter skupnostnih modelov zaščite otrok v primerih oboroženih konfliktov.

Jožica Gramc je svetovalka za družboslovje na Zavodu za šolstvo in že vrsto let izvaja različne delavnice, svetovalne storitve in seminarje s področja socialnega učenja in poučevanja družboslovja. Med drugimi je tudi soavtorica priporočil za izvajanje prostovoljstva v šolah, sodelavka različnih organizacij (Amnesty International, Slovenska filantropija, Unicef, Slovenska Karitas, Humanitas) in prejemnica mednarodnega priznanja »učitelj za mir«.

Tjaša Arko je vodja programa prostovoljstvo na Slovenski filantropiji. Po izobrazbi je profesorica likovne vzgoje, ki že več kot 15 let vodi delavnice, usposabljanja in treninge s področja komunikacije, prostovoljstva in razvijanja osebnostnih kompetenc. Uživa v raziskovanju skupinske dinamike, ki se splete med udeleženci. Dodatno se je izobrazila s področja izobraževanja odraslih (Izobraževalni trener praktik) in se vseskozi izobražuje na področjih komunikacije. Verjame, da se da težke teme obdelati tudi na zabaven in zanimiv način.

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se