Print header

Beleženje in priznavanje kompetenc

Odločili smo se, da na podlagi Zakona o prostovoljstvu, izkušenj z doslej uporabljenimi pristopi pri beleženju in uveljavljanju s prostovoljstvom pridobljenih kompetenc ter partnerskega sodelovanja z različnimi organizacijami iz nevladnega, javnega in gospodarskega sektorja, predstavimo predlog sistema, ki pomeni predvsem podlago za nadaljnje aktivnosti na tem področju. Pri tem se opiramo na strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki predvideva vzpostavitev modela s prostovoljstvom pridobljenih kompetenc. Nosilec ukrepa je MIZŠ, ki naj bi v sodelovanju z drugimi ministrstvi in institucijami na področju formalnega in neformalnega izobraževanja ter zaposlovanja model tudi predstavilo vsem relevantnim deležnikom. Kot partner v tem procesu naj bi sodelovale tudi nevladne organizacije, Slovenska filantropija pa to nalogo izpolnjuje z izdelavo pričujočega predloga.

Predlog_sistema_belezenja_in_priznavanja_kompetenc_2019.doc

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se