Print header

Druga zavarovanja in prispevki

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Zavarovanje splošne odgovornosti krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb (telesnih poškodb, okvar zdravja ali smrti) in škodo na stvareh (uničenje, poškodbo ali krajo), ki bi jo naredili vaši prostovoljci. Organizacije niso dolžne skleniti tovrstnega zavarovanja, a se v nekaterih primerih (letovanja, tabori, mednarodne izmenjave, delo z otroki …) prostovoljno zavarujejo pri komercialnih zavarovalnicah. S tem se ne boste izognili tožbam in zahtevkom, a zavarovalnica vam bo pomagala pri reševanju teh nevšečnosti. Zavarovanje lahko sklenete za eno leto, velikokrat pa se organizacije odločijo za krajše časovno obdobje. Priporočamo ga tudi v primeru, ko prostovoljci opravljajo prevoze.

PLAČILO PRISPEVKA PO ZAKONU O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 17. členu delu določa, da mora organizacija za vsakega volonterja plačevati zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Mesečni prispevek v letu 2020 znaša 5,23 evra, prijavi pa se ga z obrazcem M12 za mesece, ko je prostovoljec aktiven. Zavarovani prostovoljec ima v primeru nesreče med prostovoljskim delom pravico do nekaterih ugodnosti, enako kot če bi se delovna nesreča zgodila na delovnem mestu (stoodstotno bolniško nadomestilo, poklicna rehabilitacija). Po 18. členu pa se dodatno zavaruje še člane operativnih sestav prostovoljskih gasilskih organizacij ter gorske, jamarske in podvodne reševalce in vodnike reševalnih psov, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči. Znesek zavarovanja v letu 2020 znaša 6,97 evra, poravna pa se enkrat letno.

Čeprav zakon velja od leta 1992, te določbe nikoli niso zares zaživele in večina prostovoljskih organizacij tega prispevka ne plačuje. Na Slovenski filantropiji že dlje časa pozivamo državo k racionalni ureditvi tega področja.

PLAČILO PRISPEVKA PO ZAKONU O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

Za nekatera prostovoljska dela (npr. na področju civilne zaščite, športa, mladinska letovanja, delovne akcije) je potrebno prostovoljce zavarovati za invalidnost in smrt kot posledico poškodbe pri delu. Zakonska podlaga za to je 20. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (posebni primeri zavarovanja za primere organiziranih aktivnosti). Plačuje se letni znesek, ki znaša 3,63 evra. Prostovoljci po tem zavarovanju v primeru invalidnosti pridobijo enake ugodnosti, kakor če bi šlo za nesrečo pri delu (drug količnik izračuna invalidske pokojnine). V praksi je situacija precej podobna kot pri prispevkih za zdravstveno zavarovanje in tudi tega prispevka večina prostovoljskih organizacij ne plačuje.

Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se

Slovenska filantropija FIHO
mddsz MJU
Euskladi.si Creatim Ržišnik Perc
Dostavljalec
Copyright © 2021 Slovenska filantropija, vse pravice pridržane | Politika varovanja zasebnosti | PiškotkiProdukcija: Creatim