Print header

Poziv h kandidaturi za člane Etične komisije

09.11.2015

Slovenska filantropija je koordinatorica tehnične podpore Etični komisiji organiziranega prostovoljstva. Na podlagi Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva sprejetega na 6. Slovenskem kongresu prostovoljstva poziva vse zainteresirane posameznike h kandidaturi za člane Etične komisije.

Etična komisija je sestavljena iz 5 do 11 članov in predstavlja neodvisni organ, na katerega se lahko posameznik ali organizacija obrne v primeru vprašanj, dilem in pritožb povezanih z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva.  Delo članov Etične komisije poteka na podlagi načel Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva. Od izbranih članov se pričakuje angažirano delovanje v Etični komisiji in sodelovanje pri promociji, uveljavitvi ter razvoju Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva.

Člane Etične komisije organiziranega prostovoljstva imenuje Slovenski kongres prostovoljstva, njihov mandat traja dve leti oz. do naslednjega kongresa.

Postopek imenovanja:

  1. Pošiljanje poziva podpisnicam Etičnega kodeksa in objava na spletni strani www.prostovoljstvo.org.
  2. Sprejem kandidatur do 23. novembra 2015 pri koordinatorici tehnične podpore na podlagi v celoti izpolnjenega priloženega obrazca.
  3. Udeleženci 10. Slovenskega kongresa prostovoljstva bodo o kandidatih obveščeni predhodno.
  4. Kandidati so prisotni na Kongresu prostovoljstva zaradi osebne predstavitve, v kolikor so odsotni in jih ne zastopa drug udeleženec kongresa,  pomeni, da odstopajo od kandidature.
  5. Kongres določi število članov Etične komisije.
  6. Kongres v primeru ustreznega števila članov potrdi Etično komisijo, v nasprotnem primeru pa se izvedejo volitve.
  7. V primeru volitev se imenuje tričlanska volilna komisija: predsednik in dva člana iz kroga udeležencev.
  8. Glasovalno pravico ima vsak udeleženec kongresa.
  9. Veljavna glasovnica: obkrožen najmanj en kandidat in največ, kot je število članov komisije, ki ga določi kongres.
  10. Za člane Etične komisije se potrdijo kandidati, ki so prejeli največ glasov (kandidat za potrditev potrebuje pridobiti vsaj tretjino glasov).

Član Etične komisije je prostovoljna in častna funkcija. Na Slovenski filantropiji zagotavljamo logistično podporo. Vsak kandidat tudi vnaprej podpiše izjavo, s katero se obvezuje, da bo redno sodeloval na sejah in tvorno prispeval k delovanju Etične komisije ter bo s svojim ravnanjem in integriteto zgled uresničevanja načel Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva.

OBRAZEC ZA PRIJAVO KANDIDATOV

SPREJEM KANDIDATUR:

Kandidati lahko svojo kandidaturo pošljejo do vključno 23. novembra 2015

-        po pošti na naslov: Slovenska filantropija, Poljanska 12, 1000 Ljubljana,

-        po faksu na 01 430 12 89,

-        ali skenirano po elektronski pošti na naslov eticna.komisija@filantropija.org.

S pripisom (zadeva): KANDIDATURA ZA ČLANA ETIČNE KOMISIJE ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSTVA.

Več informacij: Eva Oven, sekretarka Etične komisije,  eticna.komisija@filantropija.org, 01 430 12 88.

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se