Print header

Vlada seznanjena s poročilom o prostovoljstvu v RS za leto 2011

07.09.2012

Vlada RS se je na 26. redni seji, ki je potekala 23. avgusta 2012, seznanila s Poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2011.

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o prostovoljstvu je Ministrstvo za pravosodje in javno upravo predložilo Vladi RS skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2011 v seznanitev.

Skladno z 41. členom zakona prostovoljske organizacije, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, enkrat letno, na enotno predpisanem obrazcu, pripravijo poročilo o prostovoljstvu, ki vsebuje naslednje podatke za preteklo koledarsko leto:

  • o številu sklenjenih dogovorov,
  • o kraju izvajanja prostovoljskega dela ter o prostovoljskih organizacijah in drugih pravnih osebah javnega ali zasebnega prava, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno, v okviru katerih je bilo na podlagi sklenjenega dogovora prostovoljsko delo opravljeno in
  • o skupnem številu opravljenih prostovoljskih ur ter številu opravljenih prostovoljskih ur glede na vrsto prostovoljskega dela in starostne skupine prostovoljcev.

Poročilo o prostovoljstvu predložijo pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) prek spletnega portala, istočasno z letnim poročilom, ki ga te organizacije predložijo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil.

Ministrstvo, pristojno za javno upravo na podlagi zbirnih podatkov o prostovoljskem delu v Republiki Sloveniji za preteklo leto, ki jih je posredovala organizacija za javnopravne evidence in storitve (AJPES), pripravi skupno poročilo, ki vsebuje
- seznam prostovoljskih organizacij,
- podatke o številu sklenjenih dogovorov o prostovoljskem delu in opravljenem prostovoljskem delu
- ter ocenjeno vrednost prispevka k družbeni blaginji.
Skupno poročilo o prostovoljstvu se nato objavi na spletni strani ministrstva.

Analiza podatkov danih s strani prostovoljskih organizacij, ki so vpisane v vpisnik (v letu 2011 se je v elektronski vpisnik vpisalo ter oddalo poročilo o prostovoljskem delu skladno z Zakonom o prostovoljstvu 225 prostovoljskih organizacij) je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij 27.014, opravili pa so 4.296.348 ur prostovoljskega dela.

Nazaj | Arhiv
Prijava na e-novice

Prijava na e-novice

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov:

Prijavi se