PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    
Javni natečaj Naj prostovoljec v Mestni občini Koper

Slovenska filantropija v sodelovanju z Mestno občino Koper z dnem 25. 9. 2023 objavlja natečaj Naj prostovoljec v Mestni občini Koper 2023, po katerem bomo na podlagi prijav izbrali Naj prostovoljce in Naj mentorje prostovoljcev v Mestni občini Koper. Prijavna obrazca sta na voljo tukaj: Prijavnica in izjava mentorja 2023 ter Prijavnica in izjava prostovoljca 2023.

 

PASICA_Naslovne_za_Uvodna_izobrazevanja_60

 

A) NAJ PROSTOVOLJEC/KA

Prijavljeni se bodo potegovali za naslov »Naj prostovoljca« v treh starostnih kategorijah:

- do dopolnjenih 30 let

- od 30 do dopolnjenih 65 let ter

- 65 let ali več.

 

Kot starostno mejo bomo upoštevali starost, dopolnjeno v letu 2023. Namen javnega natečaja je podelitev priznanj tistim posameznikom, ki s svojim prostovoljskim delom pripomorejo k večji kakovosti življenja občanom, pa tudi k razvoju in spodbujanju prostovoljstva v Mestni občini Koper.

 

Nevladne organizacije, javne zavode, neformalne skupine in posameznike vabimo, da predlagajo prostovoljke in prostovoljce za prejem priznanja Naj prostovoljec v Mestni občini Koper 2023.

 

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik opravlja v dobro drugih ali v splošno korist, po svoji svobodni volji, brez pričakovanja plačila in neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase. Za prostovoljsko delo se upošteva delo opredeljeno po Zakonu o prostovoljstvu. V tem razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za oba spola.

 

 1. Predlagatelji

Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, nevladna organizacija (društva, zveze), javni zavod in zasebni zavod.

 

 1. Pogoji za sodelovanje
  • V izboru lahko sodelujejo prostovoljci in prostovoljke vseh starostnih skupin.
  • Prijavljeni posameznik/posameznica mora imeti stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Koper oziroma mora biti njegovo/njeno delovanje jasno povezano z Mestno občino Koper oziroma na območju Mestne občine Koper.
  • Prostovoljka oz. prostovoljec za svoje delo ni smel-a prijeti plačila preko kakršnekoli pogodbe ali študentske napotnice.
  • Prijavljena prostovoljka oz. prostovoljec mora biti s prijavo seznanjen-a in se z njo strinjati kar dokazuje s podpisom izjave o strinjanju s kandidaturo.
  • Predlagatelj mora v celoti izpolniti PRIJAVNI OBRAZEC, ki ga pošlje do datuma prijave na naslov Slovenska filantropija, Gortanov trg 15, 6000 Koper ali na elektronski naslov prostovoljstvo.koper@filantropija.org

V procesu zbiranja predlogov se upoštevajo le ustrezno izpolnjene prijavnice.

 

 1. Ocenjevanje prijav

Ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija v sestavi predstavnikov Slovenske filantropije, Mestne občine Koper in še treh predstavnikov prostovoljskih organizacij iz Kopra.  V primeru, da je predlagam kandidat član organizacije, iz katere je imenovan predstavnik komisije, se predstavnik komisije v postopku ocenjevanja prijave izloči.

 

 1. Kriteriji izbora

Kot kriterij odločanja bodo strokovni komisiji služili predvsem dosežki in delo posameznikov/posameznic v letih 2021, 2021 in 2023:

  • Rezultati prostovoljkinega oz. prostovoljčevega dela so pripomogli k bolj kakovostnemu življenju prebivalcev Mestne občine Koper, kar se odraža na vplivu na življenje posameznikov v stiski ali k pestrejši ponudbi aktivnosti za občane na mladinskem, socialnem, izobraževalnem, kulturnem, rekreativnem, turističnem ali drugem področju.
  • Število ur, ki jih je opravila prostovoljka oz. prostovoljec.
  • Število prostovoljskih projektov v katerih sodeluje prostovoljka oz. prostovoljec.
  • Prostovoljec znotraj organizacije prevzema odgovornejše vloge za izpeljavo aktivnosti.
  • Funkcije in nivo samoiniciativnosti in samostojnosti pri tem projektu.
  • Vpliv prostovoljca na razumevanje in širjenje prostovoljstva v Mestni občini Koper.
  • Na natečaj ne more kandidirati oseba, ki je že prejela naziv.

Izmed prijavljenih kandidatov bo na osnovi navedenih kriterijev strokovna komisija izbrala največ po en naziv na starostno kategorijo. Komisija lahko podeli tudi posebna priznanja.

 

 1. Podelitev priznanj

Podelitev priznanj bo potekala na osrednjem dogodku Naj prostovoljec v Mestni občini Koper 2023, ki bo potekala predvidoma 27. 11. 2023.

 

 1. Način oddaje in roki

Predlagatelj mora v celoti izpolniti PRIJAVNI OBRAZEC, ki ga pošlje na naslov Slovenska filantropija, Gortanov trg 15, 6000 Koper ali na elektronski naslov prostvoljstvo.koper@filantropija.org. Prijavni obrazci in razpis so objavljeni na spletni strani prostovoljstvo.org oz. na povezavi:

 

V procesu zbiranja predlogov se upoštevajo le ustrezno izpolnjene prijavnice.

Rok za oddajo predlogov je 16. 10. 2023. Prijavnico najdete tukaj.

 

Ključni namen natečaja je promocija in spodbujanje prostovoljstva v Mestni občini Koper. Več informacij najdete na www.prostovoljstvo.org, lahko se obrnete na nas neposredno, in sicer na elektronski naslov prostovoljstvo.koper@filantropija.org oz. na tel. številki 070 713 332.

 

 

B) NAJ MENTOR/ICA PROSTOVOLJCEV

Naziv Naj mentor prostovoljcev v Mestni občini Koper se podeljuje aktivnim mentorjem in mentoricam za delo, opravljeno v letu 2023.

Z imenom mentor na tem natečaju poimenujemo vse, ki v organizacijah skrbijo za prostovoljstvo, ustvarjajo pogoje za delo prostovoljcev in jih pri tem podpirajo – kot mentorji, koordinatorji, organizatorji ali vodje skupin prostovoljcev.

V tem razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za oba spola.

 

 1. Predlagatelji

Kandidata lahko predlaga organizacija, v kateri kandidat skrbi oziroma je skrbel za prostovoljstvo (v letu 2023) in je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

 

 1. Pogoji za sodelovanje

Kandidati so lahko posamezniki, ki v organizacijah skrbijo za prostovoljstvo.

Sodelujejo lahko kandidati nevladnih prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom (javni zavodi z organiziranim prostovoljstvom).

 1. pravočasno prispela in popolna prijavnica s prilogami,
 2. pisno soglasje kandidata,
 3. podporna pisma vsaj treh prostovoljcev, katerim je kandidat mentor,
 4. druge priloge, ki dopolnjujejo vlogo (objave v medijih, fotografije, posnetki itd.).

 

 1. Ocenjevanje prijav

Ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija v sestavi predstavnikov Slovenske filantropije, Mestne občine Koper in še treh predstavnikov prostovoljskih organizacij iz Kopra.  V primeru, da je predlagam kandidat član organizacije, iz katere je imenovan predstavnik komisije, se predstavnik komisije v postopku ocenjevanja prijave izloči.

 

 1. Kriteriji izbora

 

Komisija bo kot merilo za podelitev naziva upoštevala:

 1. število prostovoljcev v letih 2021, 2022 in 2023, za katere je skrbel mentor,
 2. število opravljenih prostovoljskih ur v letih 2021, 2022 in 2023 vseh prostovoljcev, za katere je skrbel mentor,
 3. vpliv mentorjevega dela na prostovoljce,
 4. vpliv opravljenega prostovoljskega dela na uporabnike oz. njegovi učinki na skupnost.

 

 1. Podelitev priznanj

Podelitev priznanj bo potekala na osrednjem dogodku Naj prostovoljec v Mestni občini Koper 2023, ki bo potekala predvidoma 27. 11. 2023.

 

 1. Način oddaje in roki

Predlagatelj mora v celoti izpolniti PRIJAVNI OBRAZEC, ki ga pošlje na naslov Slovenska filantropija, Gortanov trg 15, 6000 Koper ali na elektronski naslov prostovoljstvo.koper@filantropija.org. 

 

Rok za oddajo predlogov je 16. 10. 2023. Prijavnico najdete tukaj.

 

Ključni namen natečaja je promocija in spodbujanje prostovoljstva v Mestni občini Koper. Več informacij najdete na www.prostovoljstvo.org, lahko se obrnete na nas neposredno, in sicer na elektronski naslov prostovoljstvo.koper@filantropija.org oz. na tel. številki 070 713 332.Avtor:

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki