PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Forum o prostovoljstvu v bolnišnicah 2012

V petek, 16. novembra 2012, je od 9.00 do 14.00 v Veliki sejni sobi Ministrstva za zdravje potekal Forum o prostovoljstvu v slovenskih bolnišnicah. Slovenska filantropija ga je pripravila ob podpori Ministrstva za zdravje in pod pokroviteljstvom Barbare Miklič Türk, ambasadorke prostovoljstva.


Namen foruma je spodbuditi prostovoljstvo na tem področju, saj lahko prostovoljci blažijo in tudi odpravljajo nekatere stiske bolnikov, povezane z zdravljenjem v bolnišnicah. Pred približno 30 leti se je prostovoljstvo na tem področju v Sloveniji začelo razvijati, v zadnjih letih pa je doživelo upad, ki mu botruje več razlogov. Zaradi interesa bolnikov in prostovoljcev, pa tudi nekaterih primerov uspešnih praks, velja poiskati možnosti za nov razvoj prostovoljstva v slovenskih bolnišnicah.


Foruma so se udeležili predstavniki bolnišnic, nevladnih organizacij, prostovoljci, študentje medicine, novinarji in druga zainteresirana javnost. Svoja razmišljanja so predstavili nosilci posameznih tem:

 • Prostovoljstvo v zdravstvu po svetu - Barbara Miklič Türk,
 • Pomen prostovoljstva in razvoj prostovoljstva v bolnišnicah - Prim. Anica Mikuš Kos, dr. med., spec. ped., spec. psih., predsednica Slovenske filantropije,
 • Pogledi Ministrstva za zdravje na izvajanje prostovoljstva v zdravstveni dejavnosti – mag. Zdenka Tičar, dipl. upr. org., viš. med. sestra
 • Prostovoljstvo v bolnišnicah v Sloveniji danes in zakonodaja na področju prostovoljstva - Primož Jamšek, vodja programske enote prostovoljstvo na Slovenski filantropiji,
 • Pomoč prostovoljca pri uveljavljanju pacientovih pravic - mag. Franci Prosnik, varuh bolnikovih pravic,
 • Pogled supervizorke na prostovoljstvo v bolnišnicah - Marja Strojin, supervizorka prostovoljcev v bolnišnicah – prostovoljka,
 •  Organizatorji in prostovoljci v slovenskih bolnišnicah:

            Pediatrična klinika UKC Ljubljana – Mojca Fink in Milena Rogelj,

            Splošna bolnišnica Novo mesto – Jožica Rešetič in prostovoljka iz Srednje zdravstvene šole Novo mesto,

            Splošna bolnišnica Jesenice – Zdenka Kramar, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege,

            Zavod PET - Pasja enota terapevtov: Dunja Vodopivec, Vanda Rižnar, Monika Rijavec,

            Izkušnje prostovoljke na Onkološkem inštitutu – Tatjana Samec.


Na osnovi predstavitev in razprave, ki jim je sledila, so udeleženci foruma izoblikovali naslednja stališča in predloge:


1. Z razvitostjo prostovoljstva v slovenskih bolnišnicah kljub nekaterim primerom dobrih praks ne moremo biti zadovoljni. Potrebo in željo po prostovoljstvu v bolnišnicah izražajo tudi bolniki sami.


2. Za širjenje prostovoljstva v bolnišnicah je treba vzpostaviti dober informacijski sistem, ki bo namenjen tako prostovoljcem kot pacientom. Vsi, ki so zainteresirani za prostovoljsko delo v bolnišnici, morajo dobiti prave informacije, kam naj se obrnejo in kakšne so poti do tega, da res postanejo usposobljeni prostovoljci v bolnišnici. Bolniki in njihovi svojci pa potrebujejo informacije o možnostih pomoči prostovoljcev v slovenskih bolnišnicah, o vrstah pomoči in o nevladnih organizacijah ter društvih za samopomoč, ki izvajajo različne oblike pomoči in svetovanj.


3. Če želimo v slovenskih bolnišnicah razviti prostovoljstvo v širšem obsegu in na visoki kakovostni ravni, potrebujemo za to sistemsko podporo. Dokler bo razvoj prostovoljstva v bolnišnicah odvisen od naklonjenosti vodstva bolnišnic, bistvenega razvoja ne bo. Za oblikovanje sistemske podpore bi bilo koristno povezati nevladne organizacije na tem področju, aktivne prostovoljce, bolnišnice z dobro razvitim prostovoljstvom in Ministrstvo za zdravje. Ker dosedanja prizadevanja vseh naštetih niso bila dovolj, da bi bili lahko zadovoljni, predlagamo ponovno vzpostavitev projektnega sveta oz. oblikovanje delovnega telesa ali delovne skupine, ki bi povezala vse vpletene v iskanju ustrezne podlage za sistemsko podporo prostovoljstvu v bolnišnicah.


4. K sistemski podpori udeleženci Foruma štejemo:

 • urejeno mentorstvo prostovoljcem (v organizacijah, iz katerih prihajajo prostovoljci – šole, društva itd. – in v bolnišnicah ter dogovor o področju dela enih in drugih),
 • stalno koordinatorstvo prostovoljcev (v bolnišnicah, kjer delajo prostovoljci, mora biti ena zaposlena oseba zadolžena (tudi) za njihovo koordiniranje – v sodelovanju s kontaktnimi osebami na oddelkih; h koordinatorstvu sodijo tudi skrb za usposabljanja prostovoljcev, za administrativno vodenje njihovega sodelovanja, za evidence, poročanje, spremljanje, motiviranje itd.),
 • izdelan program uvodnega usposabljanja prostovoljcev v bolnišnicah (poleg splošnega uvodnega usposabljanja o prostovoljstvu, ki ga izvaja Slovenska filantropija, tudi uvodnega usposabljanja prostovoljcev glede na specifiko posamezne bolnišnice oziroma oddelka),
 • redno supervizijo prostovoljcev (srečanja s supervizorjem, ki pomagajo prostovoljcem v bolnišnicah predelati včasih tudi težke situacije ob soočanju s hudimi boleznimi ali poškodbami ter izgubo),
 • aktivno sodelovanje prostovoljcev in pacientov v organih upravljanja bolnišnic (zagotavljanje spoštovanja vseh vključenih v proces obravnave pacientov, pretoka informacij med njimi, vzpostavljanja dopolnjujočega partnerstva med strokovnim osebjem in prostovoljci …),
 • uvajanje delovnih srečanj strokovnega osebja s prostovoljci, na katerih se izmenjajo informacije, izkušnje, pa tudi znanja (za sodelovanje s terapevtskimi pari voditelj-pes je npr. potrebno dodatno usposabljanje strokovnega osebja, če naj se uspešno izvajajo terapije s psi),
 • oblikovanje protokolov sodelovanja s prostovoljci v bolnišnicah v dobro pacientov,
 • oblikovane vzorce osnovnih dokumentov, potrebnih za vzpostavitev prostovoljstva v bolnišnici (prostovoljski program, pravilnik, opredelitev pravic in dolžnosti vseh sodelujočih -bolnišnice, prostovoljca in morebitne organizacije, ki pošilja prostovoljca – npr. šole, društva ipd., dogovor med bolnišnico in prostovoljcem, dogovor med bolnišnico in drugo organizacijo,
 • ponovno obravnavo v preteklih letih že oblikovanih dokumentov (deklaracija, pravilnik o vlogi koordinatorja prostovoljcev v bolnišnici …), ki so urejali področje prostovoljstva v bolnišnicah, in po potrebi njihova posodobitev v skladu z Zakonom o prostovoljstvu.

5. Poleg sistemske podpore je za razvoj prostovoljstva v slovenskih bolnišnicah zelo dobrodošlo načrtovati tudi predstavitve dobrih praks tistih bolnišnic, ki so na lastno pobudo razvile prostovoljstvo in ga umestile v svoj način izvajanja zdravstvene dejavnosti. Na tem področju lahko pomembno vlogo odigra Ministrstvo za zdravje, Zdravniška zbornica, pa tudi druge strokovne zbornice v zdravstvu in delovna telesa, ki združujejo strokovne delavce različnih zdravstvenih panog.


6. Predstavniki Zavoda PET (Pasja enota terapevtov), ki izvajajo prostovoljsko pomoč v različnih zdravstvenih ustanovah, so podali pobudo za ureditev in poenotenje standardov na svojem področju delovanja. V Sloveniji še vedno ni zakonsko določeno, kdo se sme ukvarjati s posredovanjem s pomočjo psa, zahtevano izobraževanje, standardi, priporočila ter kdo sme šolati pse pomočnike (med katere spadajo tudi terapevtski psi). Inštruktorji se poslužujejo specialnega izobraževanja v tujini. Vsako društvo ali organizacija, ki se ukvarja s posredovanjem s pomočjo psa, ima lastna priporočila in standarde za tovrstno posredovanje, večinoma neusklajeno z mednarodnimi organizacijami za posredovanje s pomočjo živali), obstajajo posamezniki (tudi S.P.-ji), ki dejavnost opravljajo na lastno pest in po lastnih kriterijih (storitev tudi zaračunavajo!), brez kakršnihkoli potrdil o zdravstvenem stanju živali kot tudi oseb, kar lahko privede do hudih napak. Predstavniki Zavoda Pet so pripravljeni aktivno sodelovati pri postavljanju standardov pri obiskih terapevtskih psov v zdravstvenih in ostalih ustanovah in podlag za ustrezno zakonsko ureditev tega področja.


7. Mediji lahko odigrajo pomembno vlogo pri promociji prostovoljstva v bolnišnicah. Lahko v širši javnosti razširijo primere dobrih praks, predstavijo prostovoljce in organizacije, ki s prostovoljstvom ustvarjajo dodano vrednost v življenju pacientov v bolnišnicah, lahko pokažejo načine, ki so jih ubrale posamezne bolnišnice, ki se lahko pohvalijo z organiziranim prostovoljstvom. Zaključke Foruma bomo zato posredovali tudi medijem.


8. K promociji prostovoljstva v bolnišnicah lahko udeleženci Foruma sami prispevajo tako, da informacije o Forumu objavijo na spletnih straneh svojih organizacij.


9. Forum o prostovoljstvu v bolnišnicah naj postane stalnica, to je vsakoletna priložnost za izmenjavo izkušenj in iskanje novih razvojih poti. Slovenska filantropija kot Združenje za promocijo prostovoljstva naj bo sklicatelj Foruma tudi v letu 2013.

Udeležence Foruma je skrbelo, da pacienti v zdravstvenih zavodih, kjer vodstva niso naklonjena sodelovanju prostovoljcev, ne bi bili prikrajšani, zato je podpora Ministrstva za zdravje na tem področju ključna. Prostovoljske in druge nevladne organizacije, ki sodelujejo na področju zdravstva, so pripravljene na konstruktiven dialog z Ministrstvom pri vseh nadaljnjih korakih na tem področju.


Zapisala:

Primož Jamšek in Nevenka Alja Gerl

Slovenska filantropija


Prezentacije sodelujočih:


Forum o prostovoljstvu v bolnišnicah 2012


PRIJAVA NA ENOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h


Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2021 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki